#lafmleve


Stopp stengingen av FM-nettet! La DAB og FM leve side om side! Da vil vi slippe å måtte kaste over 20 millioner fullt brukbare radioer, folk kan velge selv hvilket nett de vil bruke og kan unngå å bruke flere tusen kroner på ny bilradio.

I 2017 planlegger Kulturdepartementet å stenge FM-nettet. Endelig beslutning tas av regjeringen i 2015. Så hva betyr en eventuell stenging? Jo, en ekstra økonomisk kostnad for deg. Spesielt kostbart er bytte av radio i bil. Det å kaste 20 millioner fullt brukbare radioer er heller ikke spesielt miljøvennlig. Dessuten mener mange at internettradio er fremtiden, ikke DAB. Derfor vil vi at FM båndet må få leve sammen med DAB så vi selv kan velge.

Signer oppropet her og mobiliser kreftene for å beholde FM-nettet!

Les mer
Trykk her hvis du er enig!

Kulturministeren sætter DAB-udbud på hold »

Sendetilladelser til DAB blok3 fordeles først, når en ny revision af køreplanen for digital radio er på plads. Det er kulturministeren selv, der har bedt om et timeout.

(MediaWatch – 27. mars 2015)

DAB - omvendt Robin Hood »

Jeg ser av OA 23. mars at Gudbrand Guthus i Medietilsynet er opptatt av mediemangfold på radio og forteller at DAB+ har økt antall nasjonale kanaler fra 5 til 22 så langt, og at det dermed er økt mediemangfold. Tror Guthus at det blir lettere å overleve for norsk lokalradio med en masse nye nasjonale kanaler?

(Oppland Arbeiderblad – 30. mars 2015)

För tidigt stängd FM-radio motverkar trafiksäkerheten »

BIL Sweden är kritisk mot att utredningen glömt bort fordonstrafiken. Organisationen har begärt en dialog utredaren dock utan resultat. - Att byta ut fordonsparken tar snarare 30 år än de 15 år som angavs i utredningen. Medellivslängden för en personbil är ca 17 år i Sverige, vilket betyder att drygt hälften av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att vara i bruk år 2030.

(Digitalradio Sverige – 28. mars 2015)

Statens hantering av omställningen till digitalradio »

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens hantering av omställningen till digitalradio, med utgångspunkt i en genomförd förstudie. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering 14 april 2015. Margareta Åberg är ansvarig riksrevisor.

(Riksrevisionen – 20. mars 2015)

FM i alle smarttelefoner »

I ett brev begär Bennie Thompson i utskottet för Homeland Security respektive Peter Defazio i utskottet för Transportation and Infrastructure att mediemyndigheten FCC:s ordörande Tom Wheeler gör allt i makt för att samtliga amerikanska konsumenter får tillgång till FM radio via ett chip i sina smartphones.

(Digitalradio Sverige – 8. mars 2015)

Mer om DAB-fakta »

Informasjonssjef i Digitalradio Norge, Mari Hagerup, skriver nå at utbyggingen av DAB har kostet en milliard, mens for to år siden sa de at det ville koste 3,5 milliarder..

(Oppland Arbeiderblad – 5. mars 2015)

Spørsmål om DAB-radio »

Jeg leser et innlegg i OA den 02.03-15 hvor Mari Hagerup gir et tilsvar til Radio Randsfjord vedrørende et innlegg angående konsekvenser for lokalradiosendinger etter at FM-bandet er slukket 2017.

(Oppland Arbeiderblad – 4. mars 2015)

Bilbransjen mener slukking av FM må utsettes »

Vi har nå i 2015 foretatt en ny kartlegging av våre medlemmers syn på slukketidspunkt for FMnettet og kan bekrefte at BILs standpunkt fra 2014 fortsatt gjelder. FM-nettet bør videreføres parallelt med DAB+ og ikke stenges før aller tidligst i 2019.

(Brev til Kulturdepartementet – 27. februar 2015)

Feil opplysninger om DAB »

Det er ikke Nilsen, men tvert imot Hagerup som kommer med feilopplysninger og vrangforestillinger.

(Oppland Arbeiderblad – 27. februar 2015)

DAB-trollet som sprakk »

Hele Europa sto i kø for å gå over til dab-radio, kunne NRK fortelle Stortinget i 2010. Fortsatt er Norge det eneste landet i verden som har besluttet å stenge FM-nettet.

(DN – 5. januar 2015)