#lafmleve


Stopp stengingen av FM-nettet! La DAB og FM leve side om side! Da vil vi slippe å måtte kaste over 20 millioner fullt brukbare radioer, folk kan velge selv hvilket nett de vil bruke og kan unngå å bruke flere tusen kroner på ny bilradio.

I 2017 planlegger Kulturdepartementet å stenge FM-nettet. Endelig beslutning tas av regjeringen i 2015. Så hva betyr en eventuell stenging? Jo, en ekstra økonomisk kostnad for deg. Spesielt kostbart er bytte av radio i bil. Det å kaste 20 millioner fullt brukbare radioer er heller ikke spesielt miljøvennlig. Dessuten mener mange at internettradio er fremtiden, ikke DAB. Derfor vil vi at FM båndet må få leve sammen med DAB så vi selv kan velge.

Signer oppropet her og mobiliser kreftene for å beholde FM-nettet!

Les mer
Trykk her hvis du er enig!

Ofte stilte spørsmål om DAB og FM

Hva dreier DAB saken seg egentlig om?

NRK og P4 har besluttet å satse på å distribuere sine radiosendinger på DAB fremover. De har derfor bedt myndighetene om å slukke det nasjonale FM nettet i 2017 for å spare penger. Ved å slukke FM nettet slipper de å betale for å drifte to radionett med parallelle sendinger.

Hvorfor er dette aktuelt nå?

I de neste par månedene skal Regjeringen beslutte om de nasjonale FM nettene skal stenges i 2017 eller om det skal utsettes til 2019.

I tillegg skal Stortinget senere på våren bestemme hvilke lokalradioer som også ufrivillig må stenge sine FM nett og hvem som skal få fortsette å sende på FM etter at de nasjonale kanalene har slukket FM.

Hvorfor er noen uenige i det?

Norsk Lokalradioforbundet mener at NRK og P4 selvfølgelig må få gjøre hva de selv ønsker og slukke FM nettet sitt når de selv måtte ønske å gjøre det. Og ettersom de fleste av oss har et varmt hjerte for disse kanalene så vil selvfølgelig de aller fleste av oss kjøpe seg en DAB radio for å følge sin favorittkanal.

De nasjonale radioaktørene forlanger imidlertid at myndighetene også skal stenge FM nettet for lokalradioene i alle de store byene i Norge, fordi de er redd for at gjenværende lokalradioer på FM kan forsinke overgangen til DAB.

Dette synes vi bærer preg av tvang som ikke hører hjemme i vår tid. Det er som om politikerne skulle beslutte at fordi staten har valgt dieselbil så skal alle andre i Norge tvinges til å gjøre det samme. Det er neppe tenkelig.

Vi mener at både publikum og radioaktørene må ha full frihet til å velge teknologi når de samfunnsressursene som tas i bruk (i dette tilfellet radiofrekvenser) ikke lenger er et knapt samfunnsgode.

Vi i lokalradioforbundet mener at de lokalradioene som selv ønsker det, må få lov til å fortsette sine sendinger på FM nettet inntil lytterne ikke lenger etterspør slike sendinger.

Er det bare lokalradioene som er uenige i dette?

Nei. Bilimportørenes Landsforbund mener at det er for tidlig å stenge FM nettet ettersom de aller fleste nordmenn ennå ikke har DAB radio i bilen og at overgangen til DAB i lang tid være til ulempe for bilistene.

IKT Norge har lenge ment at DAB er en helt avleggs teknologi som publikum ikke etterspør.

Må ikke FM nettet stenges for å gi plass til DAB?

Nei. DAB overtok ressurser etter analog TV og befinner seg i et eget område i frekvensspekteret mellom 174 MHz og 240 MHz. Det er derfor ingen andre nåværende kringkastingstjenester som må vike for å gi plass til DAB.

Kan FM nettet brukes til noen annet?

Nei. Bruken av hele FM båndet mellom 87,5 MHz og 108 MHz er reservert til FM kringkasting gjennom internasjonale overenskomster. Ettersom de aller fleste land som har sluttet seg til disse avtalene ikke har planer om å slukke FM, så vil disse frekvensene fortsatt være båndlagt i overskuelig fremtid - enten de brukes til noe eller ikke. Slukking av FM gir dermed ingen såkalt “digital dividende”.

Men er det ikke mer enn 50% nå som lytter til DAB?

Veksten i digital lytting skyldes først og fremst at folk i stadig større grad hører radio gjennom strømming eller podcast. Ikke på DAB. Men ettersom all digital lytting teller med i å oppfylle slukkevilkårene så er det nå mer enn 50% av radiolytterne som i løpet av en dag er innom en av disse digitale plattformene. Men mesteparten av den tiden folk bruker på å høre radio er fortsatt på FM.

Hva skjer med DAB i andre land?

Norge er fortsatt det eneste land i verden som har fastlagt en slukkedato for FM.

For Sverige er det nylig anbefalt en eventuell slukkedato for FM tidligst bør settes til 2022 eller 2024. Dette er foreslått av et utvalg nedsatt av den Svenske regjeringen. Dessuten gransker Riksrevisjonen DAB i Sverige.

Danmark begynner å tenke annerledes. Her har hele radiobransjen anført av Danmarks Radio, Radio 24syv og Discovery Media samt rettighetsorganisasjonene bedt myndighetene om å revurdere DAB planene.

Finland har skrinlagt planene om DAB for godt.

Storbritannia som lenge var lokomotivet i DAB utbyggingen, har utsatt avviklingen av FM. Kulturministeren har bestemt at det er forbrukeren som skal bestemme og nektet derfor å sette en slukkedato for FM.

I Tyskland, Italia og Frankrike har DAB i lang tid tilgjengelig i enkelte byer, men en forsvinnende liten del av befolkningen hører radio på DAB.

Må ikke radio også bli digital?

De aller fleste radioer har allerede i lang tid tilbudt lytterne sine digitale radiosendinger på internett ettersom dette er en stadig viktigere kanal for å høre radio. Men for å overleve må radioene være der lytterne er. Siden langt de fleste nordmenn har FM mottaker i bilen sin, mener vi at DAB og FM må leve side om side inntil lytterne ikke lenger etterspør sendinger på FM.

Men mobilnettet tåler jo ikke radio?

Mobilnettene er annerledes en kringkasting. Kringkastingsnett bruker gjerne en sterk sender for å nå mange over et stort geografisk område. Mobilnettene er mange små basestasjoner for å dekke mindre geografiske områder. De fleste basestasjonene har kraftig bredbånd, gjerne fiber. Det vil si du blir «flyttet» over til basestasjonen som har kapasitet mens du kjører. Radio tar svært lite kapasitet sammenlignet med video.

Hva med trafikkinformasjon?

Varsling over radio er en av de beste og mest effektive måtene å få varslet bilister og andre om fare. FM-RDS benytter en datakanal som kalles TMC. Dette systemet er utbredt over hele verden for å gi bilene tilgang til viktig veiinformasjon. De fleste biler med GPS kart, har TMC mulighet. Den gir deg oppdatert om stengte veier og køer. I DAB systemet finnes det en tilsvarende mulighet som heter TPEG. Den er svært lite utbredt og finnes i svært få DAB mottakere.

For utenlandske trafikanter er tilgang til TMC en viktig tjeneste når de ferdes i Norge. TMC sender ut standardkoder slik at man kan varsle på alle tilgjengelige språk som er tilgjengelig i bilradioen. Skjer det en ulykke eller en tunnelbrann, vil dette være helt avgjørende informasjon til utenlandske bilister.

Hvem skal betale for å fortsette sendinger på FM?

Det er radioene selv som betaler for å sende ut signalet sitt. Det koster ikke penger hverken for samfunnet eller for den enkelte radiolytter. Hvis noen ønsker å sende både på FM og på DAB mener vi at de skal få lov til det.

Blir det bedre radiodekning med DAB ?

Folk som ferdes mye i bil er godt kjent med at FM signalet kan bli litt dårligere når du kommer langt fra senderen. Når signalet på en FM radio blir svakt så vil bilradioen automatisk svitsje til mono og da kan du høre signalet veldig mye lenger.

Problemet med et DAB signal er at det ikke finnes i mono. Når du mister sterosignalet på DAB blir det helt stille. Det er derfor mye som tyder på at mange grisgrendte strøk, fylkesveier og hytteområder ikke lenger vil ha radiodekning. Det har neppe vært Stortingets intensjon.

DAB tilbyr jo avanserte tilleggstjenester?

Artist og sanginformasjon som leveres over DAB kan også leveres over det digitale FM-RDS systemet. Det er svært vanlig i utlandet. Stadig flere norske lokalradioer tilbyr de samme tilleggstjenestene på FM.

Hva er egentlig FM-RDS?

RDS står for Radio Data Signal og er et digitalt signal som sendes sammen med det analoge FM signalet. Dette signalet gjør at du som bilmottaker slipper å bytte frekvens, får vite hvilke stasjon du hører på med artistinformasjon og viktig trafikkinformasjon.

RDS Systemet benyttes også for å trigge flyalarmer i Norge. Disse alarmene skal varsle oss hvis vi vil oppleve flyangrep eller det er et angrep på nasjonen.

Kan turister og yrkessjåfører fra utlandet høre DAB?

Nei. Siden Norge er først i verden med å slukke FM så vil det nesten ikke være noen utlendinger som kan høre på radio i Norge. Svært få utlendinger har DAB radio i bilen selv om den er helt ny. Bilfabrikantene tilbyr ikke DAB som standard i bilene i noe annet europeisk land.

Kan alle med DAB radio høre DAB+?

Nei. DAB standarden ble forandret i 2008. Den nye standarden heter DAB+. Siden bilfabrikantene bruker 4-6 år på å tilpasse seg slike endringer så vil DAB radioer kjøpt i Norge før 2012 ikke kunne brukes til å høre DAB+ sendingene fra 2017. Dette gjelder anslagsvis 200 000 norske biler. NRK vil avvikle de gamle DAB sendingene fra 2017.

Hva er de miljømessige konsekvensene av DAB?

Slukking av FM nettet innebærer at 15 millioner velfungerende radioapparater i norske hjem ikke lenger kan brukes. Etter Lokalradioforbundets syn er dette en voldsom sløsing med ressursene. Ikke bare fordi folk må bytte ut alle FM radioene sine, men også fordi mange av de nye DAB radioene fortsatt har dårlige mottakere og antenner og vil raskt måtte skiftes ut. Sånn er det å være først i verden.

Finnes det andre teknologier enn DAB?

Det finnes flere kringkastingsteknologier enn DAB på verdensbasis. USA bruker ikke DAB, men HD-Radio og satellittradio. HD-Radio kan også benyttes i Norge og er på lufta i Oslo og vurderes også på Sørlandet.

Hva vil Lokalradioforbundet?

Vi ønsker å la FM og DAB leve side om side.

Vi ønsker at de radiostasjoner som ønsker det og er villige til å betale for det, kan fortsette å tilby sine tjenester på FM. Vi ønsker at de som ønsker å sende både på FM og DAB kan gjøre det.

Vi ønsker at folk selv skal kunne få velge om de vil lytte på DAB eller om de vil lytte på FM. På den måten kan radiolytterne som ikke ønsker eller har råd til det, oppgradere til ny teknologi i sitt eget tempo.

Langt de fleste nordmenn vil sikkert gå til anskaffelse av DAB apparater når NRK slukker sine nasjonale FM sendinger.

Men vi synes ikke det er riktig at politikerne skal tvinge folk til å bruke en teknologi før de selv vil og er klar for det.